Berdoa lah Terus

"Do'a Mustajabah"

Terkabulnya do'a ada yg berkaitan dg person org nya yg berdo'a, ada yg berkaitan dg waktu, dan ada pula yg berkaitan dg tempat. 

A. Berkaitan dg org yg berdo'a 

1.Pemimpin yg adil
2.Ibu-Bapak untuk anaknya
3.Anak yg saleh u ibu-bapaknya
4. Orang yg teraniaya
5. Guru untuk muridnya

B.Berkaitan dg waktu

1. Malam Lailatul qadar
2. Ketika wuquf di 'Arafah
3. Tengah malam akhir (tahajjud)
4.Antara adzan dan Iqamah
5. Selepas shalat fardhu
6.Ketika Sujud
7. Ketika sedang shaum (puasa)
8. Ketika sedang musafir
9. Ketika berbuka puasa
10.Ketika berkecamuk perang sabilillah
11. Ketika hujan rintik2
12. Ketika mendengar adzan
13. Ketika mendengar lolongan binatang.
14. Ketika terjadi bencana alam
15. Ketika minum air zamzam
16. Satu saat di hari jum'at

C. Berkaitan dg tempat 

1. Brdo'a di Multazam ( antara Hajar Aswad dan Pintu Ka'bah)
2. Di Maqam Ibrahim
3.Tempat thawaf
4.Di Hijir Ismail
5. Mas'a ( tempat sa'i antara Shafa dan Marwah)
6. Di Masjidil Haram
7.Di Masjid Nabawi terutama di Rawdhah
8.Masy'aril Haram (Mina, Jamarat, Muzdalifah)
9.Di seluruh Masjid

Kesemuanya itu menunjukkan ; siapa pun, kapan pun, dan di mana pun, berdo'a,  Allah pasti mengabulkan nya, tentu saja sesuai dg kebijakanNya, yg paling maslahat bagi hamba dunia-akhirat . Berdo'alah terus.

No comments:

Popular Posts